Site icon Punjabi Shayari(ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ)

Best Punjabi Shayari collection

Punjabi shayari

In Punjabi Shayari contains Various type of Shayari such as punjabi shayari in english, punjabi shayari for friends, punjabi shayari in life, punjabi romantic shayari,heart touching punjabi shayari, attitude shayari in punjabi, punjabi shayari attitude, punjabi sad shayari,punjabi love shayari, funny shayari in punjabi,punjabi love shayari 2 lines, punjabi shayari lines, punjabi shayari in punjabi .Blog Contain punjabi shayari in Punjabi language as well as English Language

Advertisement

Punjabi Love Shayari

Punjabi Shayari

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ,
ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ।

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰਾ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰਾ।

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਤਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ,
ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਭੁਲਾ ਦੂੰਗਾ,
ਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਪਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ

ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ,
ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ।

ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਚਦਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਹ ਕਰਾਂ,
ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹਨਾਂ।

ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਦੇ ਹੱਦ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।

ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ,
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਆਂਖਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਲ ਭੀ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਚਾਂਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹ

Exit mobile version